TOP

  Administratorem Twoich danych osobowych jest R. Karlik sp.k (dalej: my)

  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Kaliska 24, Poznań, 61-131
  • przez e-mail: jaguarlandrover.odo@karlik.poznan.pl
  • telefonicznie: 61 652 50 60

  1. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz.
  Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Kaliska 24,Poznan, 61-131
  • przez e-mail: iodojaguarlandrover@karlik.poznan.pl

  2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Dane będą wykorzystywane w celu umówienia wizyty w serwisie, statystyki handlowej oraz badania satysfakcji z realizacji wizyty w serwisie. W razie wyrażenia zgody dane będziemy również wykorzystywać w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez R. Karlik sp.k.
  Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody

  3. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom z którymi współpracujemy takimi jak: np. dostawcom IT, podmiotom zajmującym się sprzedażą naszych produktów, obsługom stron www. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo jeżeli będziemy musieli, Twoje dane przekażemy podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa

  4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
 • a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi i danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Cofnąć ją możesz wysyłając email na jaguarlandrover.odo@karlik.poznan.pl. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. • Poznańska 22, 62-081 Baranowo k/Poznania